Monday, May 27, 2013

Vinn Django!

Django

Då är det dags för en ny härlig filmtävling tillsammans med mina vänner på Sony. Svara på den kluriga filmfrågan så har du chansen att vinna ett rykande hett ex av Django Unchained på Blu-ray...

Frågan: Vem spelar Mr Pink i en annan av Tarantinos rullar?

E-posta svaret till contest@daveart.com innan den 15:e juni så kan du bli en av fem lyckliga vinnare!

Time for a new great movie contest together with my friends at Sony. Answer the tricky movie question and you have the chance to win a smoking hot copy of Django Unchained on Blu-ray...

Contest question: Who plays Mr Pink in another of Tarantino's movies?

E-mail the answer to contest@daveart.com before June 15 and you may be one of the five happy winners!